Cenník

Keďže ceny sú len orientačné – a pri zostavovaní cenovej ponuky zohľadňujeme veľkosť zákazky, pravidelnosť jej opakovania a prispôsobujeme ich vždy požiadavkám klienta. Cenu  na mieru Vám spracujeme zdarma do 24 hodín po obhliadke objektu.